Produkcja małoseryjna
– zespoły reflektorów kolejowych

Projekty pojazdów szynowych, sprzętu i wyposażenia pojazdów szynowych jest jedną z dziedzin projektowych NC.ART. Prace te prowadzone są wspólnie z zespołami specjalistów zakładów produkujących pojazdy szynowe. Wynikiem jest niskoseryjna produkcja części pociągów. Specjalizujemy się w produkcji zespolonych reflektorów stosowanych w pociągach używanych między innymi przez Kolej Niemiecką – DB . Projekt konstrukcji i technologia produkcji opracowane były samodzielnie przez firmę NC.ART.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl