Rozpoczecie procesu
3D CAD

Na podstawie szkiców i ręcznie wykonanych modeli wybierane są koncepcje, które mogą być rozwijane w trójwymiarowej przestrzeni specjalistycznego programu komputerowego. Od tego momentu wszystkie cechy i kształty tworzonego wyrobu są precyzyjnie definiowane. W trakcie pracy cały czas możliwe są modyfikacje i zmiany ale prace prowadzone w komputerze wymagają dokładności i znajomości technologii. Tworzona geometria 3D CAD daje możliwość płynnego przechodzenia do następnych faz projektu przez stosowanie metod numerycznych. Rozpoczyna się zasadniczy proces CAD/CAM czyli komputerowe projektowanie i produkcja (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing). Nowoczesne programy komputerowe są sparametryzowane a to oznacza możliwość dokonywania zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl