Proces projektowy

Wstępna faza projektu/ręczne szkice

Ręcznie wykonane modele i makiety koncepcji

Rozpoczęcie procesu 3D CAD

Koncepcja wyrobu w geometrii 3D CAD

Modele i makiety wykonane metodami numerycznymi

Wizualizacje i animacje komputerowe

Grafika na wyrobie

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl