Koncepcja wyrobu
w geometrii 3D CAD

W trójwymiarowej przestrzeni programu CAD powstaje realny kształt przyszłego wyrobu. Projektant tworzy wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne. Projektowane obudowy dostosowane są do wewnętrznych elementów i do funkcji urządzenia a jednocześnie ich kształt zewnętrzny spełniać musi wymagania stylistyczne. Projektowany wyrób jest prawdziwym kształtem zawierającym detale konstrukcji. Wykonany w komputerze trójwymiarowy model może być fizycznie wykonany różnymi, nowoczesnymi metodami numerycznymi. Na podstawie geometrii 3D CAD można natychmiast otrzymać gotowy model w technologiach rapid prototyping.

W kolejnych etapach cyklu projektowego używając geometrii 3D CAD można metodami obróbki CNC wykonać narzędzia do produkcji zarówno krótko- jak i wielkoseryjnej

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl