Ręcznie wykonane modele i makiety koncepcji

Ręcznie modele i makiety dają możliwość swobodnego poszukiwania – tak jak ręcznymi szkicami kształtu przyszłego produktu. W tym etapie pracy stosowane są specjalne narzędzia i materiały. Niezbędna też jest sprawność manualna i doświadczenie projektanta.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl