Wstępna faza projektu/ ręczne szkice

Najpierw powstaje pomysł, następnie założenia, a potem pierwsze ręczne szkice koncepcji. Po decyzji przystąpienia do przygotowaniu wyrobu do produkcji tworzone są przez producenta założenia, w których przewidziane są metody technologiczne prowadzące do realizacji. W pierwszym etapie prac projektowych powstają ręcznie rysowane szkice. Chociaż NC.ART ma długie doświadczenia w pracy w trójwymiarowych programach CAD/CAM to jednak pierwsze pomysły powstają w tworzonych swobodnie ręcznych szkicach. Szybko szkicowane pomysły muszą być pokazane w atrakcyjnej formie. To ważny etap projektu.

2019 © Realizacja: Beata Rzanny beata@imagezone.pl